E-shop Berni.cz: barvy, laky, povrchové úpravy
 
Zákazník: nepřihlášený
přihlásit
registrace
Nákupní košík
Košík: Prázdný
pokladna
1K alkyduretanový základ červenohnědý RAL8012

1K alkyduretanový základ červenohnědý RAL8012


Kategorie:

Nátěrové hmoty na kov


BKE 3.3 barva samozákladující (2v1) alkyduretanová antikorozní na kov.

POUŽITÍ:
BKE 3.3 je samozákladující alkyduretanová antikorozní nátěrová hmota určená pro korozní ochranu kovů (kovové konstrukce, ocelové palety, stroje apod.) v průmyslových prostředích. Vyniká velmi rychlým zasycháním a díky vysokému obsahu zinkofosfátu také výbornou protikorozní ochranou.
V případě aplikace vzduchovou pistolí nebo štětcem lze upravit viskozitu ředidlem C 6000, S 6005, S 6001 nebo 6006. Při aplikaci vysokotlakým zařízením je barva bez ředění aplikovatelná až na 100-120 mikrometrů suchého filmu bez stékání ze svislých ploch. Na přání zákazníka je možno dodávat BKE 3.3E, který je speciálně upraven pro aplikaci elektrostatikou. Barvu je nutno před aplikací důkladně promíchat. Použité nářadí očistěte ihned po ukončení práce odpovídajícím ředidlem S 6005, C 6000.

VLASTNOSTI NÁTĚROVÉ HMOTY:
Výtoková doba: tixotropní charakter
Obsah netěkavých látek: 54% objemově, 61% hmotnostně
Specifická hmotnost: 1,3-1,35 g/cm3
Teoretická vydatnost při ideální aplikaci: 8 - 10 m2/kg při 40 - 50 mikrometrů suchého filmu
Zasychání při 21 °C: st. 1 do 40 minut
st. 3 do 180 minut
st. 5 do 8 hodin
Doporučená min. tl. suchého filmu pro jednovrstvou aplikaci: 80 mikrometrů filmu pro lehké korozní prostředí

VLASTNOSTI FILMU:
Tvrdost: od 18 %
Lesk: st. 2-3
Kryvost: st. 1
Přilnavost: st. 0-1

Úprava podkladu:
Všechny podklady musí být čisté, suché, hladké, odrezené, zbavené oleje a mastnoty. Kvalita a životnost nátěru závisí na stupni očištění povrchu. Nejvhodnější je jemné otryskání podle ČSN 03 8221 (stupeň očištění 02), podle Švédské normy SIS 05 5990 (stupeň očištění Sa 2,5). Není-li možné otryskání, lze použít mechanizované nebo ruční čištění kartáčem podle ČSN 03 8221 (stupeň očištění r3, r2), podle SIS 05 5990 (stupeň očištění St 3, St 2).
Plechové výlisky – odmaštění alkalické nebo v parách organických rozpouštědel. Po alkalickém odmaštění je třeba provést důkladný oplach vodou. Oplach musí být tak účinný, aby na povrchu nezůstaly zbytky ve vodě rozpustných solí.

Nanášení:
Pneumatickým stříkáním, vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním (airless), elektrostatikou, máčením, štětcem.

Údaje pro nanášení:
Pneumatické stříkání Vysokotlaké airless stříkání
Objem ředidla – C 6000, 6001 do 10%
Objem ředidla – C 6000, 6001 0 – 5%
Tryska 1,6 – 2,2 mm
K dosažení optimálních výsledků při stříkání je třeba upravit tlak, velikost trysky a výtokovou dobu z pohárku podle tvaru výrobku a typu zařízení.
Tlak vzduchu 0,3 – 0,4 MPa
Máčení
Objem ředidla – S 6005, 6006 5 – 10 %
Vynořovací rychlost 0,4 – 1,2 m . min –1

Podmínky pro aplikaci:
Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75%. Aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti,
je doporučená teplota povrchu podkladu 3°C nad rosným bodem. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání.

SKLADOVATELNOST:
Skladovací teplota +5 až +25 °C, 24 měsíců.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ :
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v ČSN 67 2003. Třída vznícení je T2. Obsahuje lakový benzín, xylen. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Nemísí se s vodou. Nadýchání a styk s pokožkou může u citlivých jedinců vyvolat alergické reakce. Používat ochranné brýle (štít), gumové rukavice, respirátor s vložkou proti AE stříkání. Technická ochranná opatření: dostatečné větrání, řádně uzavřené obaly. Udržujte mimo dosah dětí! Podrobnější informace viz. Bezpečnostní list.

BALENÍ:
Kovové obaly 20 kg


Cena: 2 958,- Kč s DPH (2 445,- Kč bez DPH)  

Dostupnost: skladem

Kód zboží: nhkov006

Vložit  -    +  ks
 
 
© BERNI spol. s r.o.  |  www.berni.cz  |  E-shop: nátěrové hmoty, barvy, laky, tmely, lajnování travnatých sportovních hřišť, stříkací pumpy  |  eshop.berni.cz
Kontakt
Rychlý kontakt:
Mobil: 603 15 69 22  |  Kontaktní formulář  |  Velkoobchod  |  Úplné kontaktní informace
Výdejní místo: BERNI spol. s r.o., U Svitavy 2, Brno-Černovice (v areálu firmy Ekostavby, naproti firmě PUMPA a.s.)  |  Mapa